ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
คลิกตรวจสอบรายชื่อแบบไฟล์ภาพ...คลิกที่นี่

 

ผังแสดงที่นั่งห้องสอบ