ปิดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์น้ำท่วม

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง  ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
……………………..

                ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักจากเหตุพายุฝนพัดผ่านบริเวณอ่าวไทยส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจนอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีและเขตติดต่อโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อคณะครู บุคลากรและนักเรียน
ในการเดินทางมาโรงเรียน

                 ในการนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์พายุฝนและภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จึงอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ๑ วัน ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันพุธที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓

 

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *