ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2

เนื่องด้วยเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนจึงขอประกาศ หยุดเรียนเพิ่มเติม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียน
วันจันทร์ที่ 7พฤศจิกายน 2559 โดยโรงเรียนจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำต่อไป หากมีการดำเนินการอื่นใด จะประกาศอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น.

kkr2

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู
โรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *