รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ประกาศโรงเรียนคงคาราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ด้วยโรงเรียนคงคาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพือคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ลักษณะงาน

๑. ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบาย
ของโรงเรียน

๒. แนะนำส่งเสริม  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์

๓. ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน  เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย

คุณสมบัติ

๑.  เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. วุฒิการศึกษา

– พยาบาลศาสตรบัณฑิต

– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– สหเวชศาสตรบัณฑิต

๓. มีใจรักในการบริการ

ค่าตอบแทน/เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาทและสวัสดิการอื่นๆตามตกลง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนคงคาราม ๐๓๒ – ๔๒๕๔๙๒

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Follow me

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Follow me

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *