กรกฎาคม 2015 – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.