ตุลาคม 2016 – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.