แจ้งนักเรียนสมัคร ม.1 ผิดประเภท

แจ้งนักเรียน ม.1 เลือกสมัครผิดประเภท
ทำให้ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนสมัครสอบ

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสำรวจรายชื่อ สามารถกดปุ่มค้นหาและดูรายละเอียดปัญหา และทางแก้ไข

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครผ่าน ม.1 ผิดประเภทของการรับสมัคร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุลนักเรียน สาเหตุ ปัญหาของการสมัคร วิธีการดำเนินการแก้ไข หมายเหตุ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Document