ขยายเวลาปิดเรียน รูปแบบ On Site เป็นกรณีพิเศษ


ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ขยายเวลาปิดเรียน รูปแบบ On Site เป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โรงเรียนคงคาราม ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เห็นควรปิดเรียนในรูปแบบ On site ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ การเรียนการสอนปกติ (On Site) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางสอนของโรงเรียน ในรูปแบบ Online และติดตามข่าวสารของทางโรงเรียน ในช่องทางเว็บไซต์ หรือเพจFacebook หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ให้นักเรียนสอบถามได้ ในกลุ่ม Line ระดับชั้น
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น