ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่สมัครผ่าน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ...

สามารถค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยการพิมม์ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งในช่องค้นหา

หากไม่พบรายชื่อ ให้คลิกที่ปุ่มคลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนักเรียน ม.1 ที่ไม่มีรายชื่อประกาศ... ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ตามข้อมูลที่แจ้ง เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการสมัครสอบ

หมายเหตุ หากใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้หมุนเครื่องดูในแนวนอน


Connection failed: Access denied for user 'ray'@'localhost' (using password: YES)