แจ้งนักเรียนสมัคร ม.1 ผิดประเภท

แจ้งนักเรียน ม.1 เลือกสมัครผิดประเภท
ทำให้ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนสมัครสอบ

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสำรวจรายชื่อ สามารถกดปุ่มค้นหาและดูรายละเอียดปัญหา และทางแก้ไข

Connection failed: Access denied for user 'ray'@'localhost' (using password: YES)