ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน ม.4 ประเภททั่วไป

รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่สมัครผ่าน
ประเภททั่วไป...

สามารถค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยการพิมม์ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล
อย่างใดอย่างหนึ่งในช่องค้นหา

หมายเหตุ หากใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้หมุนเครื่องดูในแนวนอน


Connection failed: Access denied for user 'ray'@'localhost' (using password: YES)