การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565

รับสมัครนักเรียน ม.1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ของแต่ละวัน พิมพ์เอกสารบัตรเข้าห้องสอบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป  สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงค์ : https://m1sp.kongkaram.ac.th/

การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนคงคาราม ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร ระเบียบการสมัครทุกประเภทที่นี่...

ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร ม.1 โครงการวิทย์

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ทั่วไป

ระเบียบ ม.1 ทั่วไป+ความสามารถพิเศษ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระเบียบการรับสมัคร ม.4

ป้ายแผนการเรียน โรงเรียนคงคาราม