ประกาศการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

             เรื่อง ประกาศการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 กลุ่มโควต้า และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ด้วยโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในหมวดค่าหนังสือเรียน โรงเรียนต้องดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิต 19 ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง การรวมกลุ่มของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น อีกทั้งต้องมีการเว้นระยะห่างตามที่ราชการกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องให้นักเรียนมารับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามตาราง ตามประกาศ
วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *