พันธกิจ

ผู้ชม : 0

พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพ ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Document