การประชุมผู้ปกครอง ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครอง ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคงคาราม
วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564

09.00 น. นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม
09.20 น. นางสาวชุลีกร แก้วระยับ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
09.50 น. นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
10.00 น. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
10.10 น. นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
10.30 น. นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กล่าวสรุปและปิดการประชุม

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Follow me

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น