การประมูล การจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำดื่ม อาหารว่าง และอื่น ๆ ปี๒๕๖๓

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม

ด้วย ร.ร.คงคาราม มีความประสงค์จะทำการประมูล , การจำหน่ายเครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , อาหารว่าง และอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ที่สนใจ สามารถมารับแบบฟอร์มได้ที่ ร.ร.คงคาราม โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น