การมอบตัวนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.1 และ ม.4

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
แจ้งการมอบตัวนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
เฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่แจ้งรายชื่อกับทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น

1.สแกน QRCode เพื่อเข้ากลุ่ม Line โรงเรียน
2.เมื่อเข้ากลุ่มให้รายงานตัว ชื่อ-นามสกุลและเลขที่สอบนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่
3. ส่งภาพถ่ายเอกสาร ปพ.1 ทั้ง 6 ภาคเรียน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ของเอกสาร)
4. ส่งสลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียม 3,005 บาท (ให้ใส่ชื่อนักเรียนที่สอบได้ในสลิปโอนเงิน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน)
ชื่อบัญชี – เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนคงคาราม
เลขบัญชี – 7316013184
ธนาคารกรุงไทย
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น