ขอขอบคุณ อบจ.เพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่อนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ ในการฉีดล้าง ทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี และขอขอบคุณคณะครู นักการภารโรง ที่ช่วยจัดเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ ต้อนรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 25591 8992 8999 9011 9045 9070

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น