ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

     การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับ ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อประสานงานได้ที่งานพัสดุ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น