ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม
ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ช่องทางที่ 1 : http://grade2.kongkaram.ac.th:8891/semester642

ช่องทางที่ 2 : http://grade.kongkaram.ac.th:8890/semester642

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น