ประกาศเสนอยื่นซองประมูล การจำหน่ายเครื่องดื่ม ,น้ำดื่ม ฯลฯ

ประกาศโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูล การจำหน่ายเครื่องดื่ม ,น้ำดื่ม , อาหารว่างและอื่น ๆ ภายในโรงเรียนคงคาราม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น