การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่ ๒

การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนคงคาราม
วันอาทิตย์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ น. นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม
– การวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
– การคืนเงินบำรุงการศึกษา
๐๙.๓๐ น. นางสาวชุลีกร แก้วระยับ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑๐.๐๐ น. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๐.๓๐ น. นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม
กล่าวสรุปและปิดการประชุม

ลิงค์ถ่ายทอดสด https://youtu.be/78rbbi_qo5w

 

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น