ประมูลการจำหน่ายเครื่องดื่ม

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลการจำหน่ายเครื่องดื่ม , น้ำดื่ม . อาหารว่าง และอื่น ๆ ภายในโรงเรียนคงคาราม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น