ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ที่สอบติดสำรอง

ประกาศโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

             เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบติดสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2564
 
            ในการนี้โรงเรียนคงคารามได้ประกาศ นักเรียนที่สอบติดสำรอง จำนวน 20 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับนักเรียนที่สอบติดสำรอง ถ้ามีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปเป็นรายบุคคลตามลำดับ
 
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น