การรับสมัครพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง การรับสมัครพนักงานบริการ

ด้วยโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแล ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณทั่วไปของโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานทำความสะอาด

  • ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป
  • ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  • รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ณ อาคารประชาสัมพันธ์ เวลา ๐๘.๓๐น.


วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น