รับสมัครพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง การรับสมัครพนักงานบริการ

โรงเรียนคงคาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแล ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณทั่วไปของโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา
 
การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ -๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ ๙ -๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น