รางวัลนักเรียน รางวัลพระราชทานระดับประเทศ

รางวัลนักเรียน รางวัลพระราชทานระดับประเทศ

          คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า สมาคมนักเรียนเก่า เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคงคาราม ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนพล กล่ำกล่อมจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรางวัลนักเรียน รางวัลพระราชทานระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น