วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เนื่องใน “ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2564 ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ประเมิน 70% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์
โดยเกียรติบัตรที่ได้รับนักเรียนสามารถนำไปยื่นรับคะแนนเพิ่มกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น