เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนคงคาราม ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

– ให้นักเรียนทุกคน แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน และตัดผมตามระเบียบของโรงเรียน
– นักเรียนทุกคนพร้อมกันหน้าเสาธงเวลา 07.50 น.
– เนื่องด้วยในวันแรกมีการแจกสมุดและหนังสือเรียนให้นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น ซึ่งมีการจัดเตรียมไว้แล้ว จึงมีพื้นที่เข้าแถวไม่เพียงพอ ให้นักเรียนระดับ ม. 3 เข้าแถว อาคาร 1 ชั้น 2 และ นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าแถว อาคาร 1 ชั้น 3 ส่วนนักเรียนระดับ ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 เข้าแถวหน้าเสาธงตามปกติ

 

 

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น