เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัว ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยให้เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น