.: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :. – โรงเรียนมาตรฐานสากล

ยินดีกับความสำเร็จของลูกฟ้าชมพู

รับสมัครนักเรียน ปี2560

.: ข่าวประกาศ :.

คลิกเพื่อดาว์นโหลด แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนใช้ หมายเลขประจำตัว : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่าน : ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น 2 มิถุนายน 2546 ให้พิมพ์รหัสผ่านเป็น 02/06/2546 เข้าดูเกรดที่เว็บไซต์   http://kongkaram.ac.th/grade.html ...
Read More
โรงเรียนคงคาราม รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
คู่มือประชาชนของโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558 คลิกที่นี่ ...
Read More

หน้าแรก