กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม
กำหนดการปฐมนิเทศและแนวปฎิบัติของผู้ปกครองและนักเรียน

ระดับ ม.๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และระดับ ม.๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานตัวและลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.
ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน หน้าประตูทางเข้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
สำหรับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาเอง ให้จอดที่โรงรถนักเรียน
~ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ~

หมายเหตุ – นักเรียนแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือชุดนักเรียนโรงเรียนคงคาราม
– อนุโลมนักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดผม สามารถเข้าปฐมนิเทศได้
– ให้นักเรียนเตรียมปากกาน้ำเงินมาด้วยทุกคน

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น