ประมูลร้านส่งน้ำดื่ม’65

 

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านส่งน้ำดื่ม
***************************

ด้วยโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการส่งน้ำดื่มประเภท
น้ำขวด ปริมาณสุทธิ ๖๐๐ มล. เพื่อจำหน่ายน้ำดื่มให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนคงคาราม ตาม
เงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งน้ำดื่ม ยื่นซองเสนอราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ โรงเรียนคงคาราม ในวันที่ ๒๓ พ.ย. – ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปรึกษางาน โรงเรียนคงคาราม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น