ม.3 ได้โควต้า ประสงค์เรียนรักษาดินแดน (รด.)


ประกาศ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ในกรณีนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ที่ได้โควตา และมีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดน (รด.) ให้นักเรียนติดต่อครูเยาวรินทร์ ยิ้มรอด ผ่านทางเพจ “ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนคงคาราม”

และในวันเปิดเทอมให้นักเรียนเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์
2. รูปนักเรียน ขนาด 3×4 เซ็นติเมตร (1.5 นิ้ว)
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น