รับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

เว็บไซต์การสมัคร https://register.kongkaram.ac.th
เปิดระบบวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ปิดระบบ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
ระบบเปิด เวลา 8.30 น. ปิด เวลา 16.30 น. ของแต่ละวัน
+ เอกสาร ระเบียบการ ม.1 – https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UasEyApEo7aBzqFJPx__cnvDIiEttXpB
+ เอกสาร ระเบียบการ ม.4 – https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zB6piqOz7ag7ydO0B4N87kujl3oQfZPP
+ ตัวอย่างเอกสารผู้เข้าสมัครเรียน – https://register.kongkaram.ac.th/doc/exam.pdf
+ วิธีการสมัครเข้าเรียน ม.1 – https://register.kongkaram.ac.th/doc/m.1.pdf
+ วิธีการสมัครเข้าเรียน ม.4 – https://register.kongkaram.ac.th/doc/m.4.pdf

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น