ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนคงคาราม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันสอบ : 23 พฤษภาคม 2564
เตรียมความพร้อม บริเวณหน้าเสาธง ก่อนเวลา 8.00 น.
เริ่มสอบ เวลา 9.00 – 12.00 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1E_uHUq8UDn8TJQ3YPR1OHhCr8DUqGTLs?usp=sharing

 

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น