แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 UNDERWORD TOUR

นางพูลลาภ   ฉ่ำแสง
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น