การขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร. มผ. มส.

ประกาศโรงเรียนคงคาราม

การขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร มผ. มส. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ให้ติดต่อครูผู้สอน เพื่อดำเนินการขออนุญาตมาแก้ไขผลการเรียน ส่วนระดับ ม.๑ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕ นั้น ให้มาขอแก้ไขผลการเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น