เอกสารประกอบการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่มที่ 1
เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนคงคาราม

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น