ประกาศ ม.4 ม.5 ม.6

ประกาศโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 ทุกคนทราบ
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 พร้อมกันที่หน้าเสาธง เวลา 8.00 น.
แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
ให้จอดรถไว้ที่วัดโคก และวัดพระนอน
วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น