ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ได้จัดสนามสอบแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ผลการสอบแข่งขันระดับเขตพื้นที่่การศึกษา โรงเรียนคงคารามได้รับ 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 833 คน


นักเรียนที่ได้รับรางวัลและครูผู้ฝึกซ้อม


ด.ช.ชาญชล ป้านสุวรรณ์ ม.2/3 รับนางวัลเหรียญเงิน


ด.ช.สารินทร์ ปิ่นแก้ว ม.2/1 รับรางงวัลเหรียญเงิน


ด.ช.นันทิพัฒน์ เทพรอด ม.2/1 รับเหรียญทองแดง

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Follow me

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น