รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคงคาราม

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน ๐๓๒-๔๒๕-๔๙๒

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น